Ostatní texty (+překlady)

Arkihuolesi kaikki heitä

Arkihuolesi kaikki heitä,
mieles nuorena nousta suo!
Armas joulu jo kutsuu meitä
taasen muistojen suurten luo.
Kylmä voisko nyt olla kellä,
talven säästä kun tuoksahtaa
lämmin leuto ja henkäys hellä,
rinnan jäitä mi liuottaa?
Syttyi siunattu joulutähti
yöhön maailman raskaaseen,
hohde määrätön siitä lähti,
viel‘ on auvona ihmisten;
kun se loistavi lasten teille,
päilyy järvet ja kukkii haat,
kuusen kirkkahan luona heille
siintää onnelan kaukomaat.

Anglický překlad:

Throw away your everyday worries,
let your heart rise up while you are young!
Beloved Christmas is already calling us
again to great memories.
Who could be cold now
when from the weather of winter whiffs fragrantly
a warm mild air and a gentle breeze
which dissolves the ices of the chest?
The blessed Christmas star was kindled
in the heavy night of the world,
a boundless sheen went out of it,
it is still the bliss of Men;
when it shines upon the ways of children,
lakes shimmer and pastures blossom,
by the bright spruce to them
loom the far-lands of paradise

Arkihuolesi kaikki heitä (Zahodit starosti všedního dne)

Zahodit starosti všedního dne
nech své srdce stoupat vzhůru, dokud jsi mladý!
Drahé Vánoce nás už přece volají
Opět nádherné vzpomínky.
Kdo by mohl být nyní chladný
v tomto nárazově voňavém počasí
kdy mírný teplý vzduch a jemný vánek
rozpouštějí ledy na hrudi?
Požehnaná vánoční hvězda vzplanula
V této těžké noci světa
vyšel z toho nekonečný lesk
to je největší štěstí lidí
když slunce svítí na cesty dětí
lesk jezer a rozkvetlé louky
odrážející lesk jedlí (smrků)
náhle se vynořují vzdálené země ráje


Myrskyluodon Maija

Meri jäljet lyö luotoon
vaot kallioon ne aalto tehnyt on.
Myös myrskysää tarttuu Maijan muotoon,
ja Jannen silmiin leudot tuulet kiinni jää.
Meren ankara työ heihin merkkinsä lyö,
heihin merkkinsä lyö.
Oppii luodolla kielen,
sanat liikaa ois, ja joutaa lauseet pois.
Voi aavistaa vaimo toisen mielen,
hän tuntee tuulen, joka miehen matkaan saa.
Katsoo hän lähtijää, vielä tyyni on sää,
vielä tyyni on sää.
Kun saapuu taas saaliineen hän,
on kuin mies naistaan tuntisi enemmän.
Rannalle suurimmat siioistansa tuo huutaen:
”Eivät ne karkaa, suomusta nuo!”
Katsetta arkaa vaimoon hän luo,
karkeaa sarkaa kosketellen
kertoo mies terveiset myrskyjen.
Niin jatkuu tuo yhteinen työ
taas, kunnes saapuu tyynenä kesäyö.
Yhdestä katseesta mies ymmärtää vaimoaan,
kuinka hän pelkää myrskyävää
pohjoista selkää, yksin kun jää.
”Siis tyynnytelkää huomiset veet,
haltijat”, mies pyyhkii kyyneleet.
Oppii luodolla kielen,
puhe turhaa on ja lause tarpeeton.
Mies aavistaa liikkeet herkän mielen,
kun nousee aamu, joka miehen matkaan saa.
Katse saattamaan jää, vielä tyyni on sää,
vielä tyyni on sää.

Maija of the stormy islet

The sea strikes its marks on the islet,
the wave has made its cuts on the rock.
The stormy weather catches Maija“s form,
and the gentle winds are caught in Janne“s eyes.
The harsh work of the sea strikes its mark on them
its mark on them.
One learns the language on the islet,
words would be too much and there“s no need for sentences.
The wife can guess the other one“s mind,
she knows the wind that makes her man depart
She looks at the leaver, the weather“s still serene
the weather“s still serene
When he returns with his prey
it’s like the man knows his woman better.
Brings the biggest whitefish to shore with a shout:
„They won“t flee, scale these!“
A shy look he gives his wife
touching the rough cloth
he tells the greetings of the surge
So continues the joined work
again, until the serene summer night arrives
From one look the man understands his wife,
how she fears the churning
northern open sea, when she“s left alone
„So calm the waters of tomorrow,
fairies“, he wipes her tears
One learns the language on the islet,
words would be too much and there“s no need for sentences.
Man sees the moves a tender mind,
when the morning rises that makes him depart.
A glance accompanies him, the weather“s still serene
the weather“s still serene

Maija z rozbouřeného ostrova

Moře potřísňuje ostrov
Vlna se zapsala do skály
Bouřlivé počasí zachycuje Maijiny pocity,
a mírný vítr je zapsán v Janneho očích.
Krutá práce moře na nich zanechává své známky
své známky.
Někdo se učí jazyk ostrova,
slova by byla příliš moc a věty nejsou potřeba.
Žena může hádat co si jiný myslí,
zná vítr, který nechal jejího muže odejít
Dívá se na odchozího, počasí je stále klidné
počasí je stále klidné.
Když se vrací se svou modlitbou
je jako muž, který zná svou ženu lépe.
Přináší na pobřeží největší rybu s výkříkem:
„Neuprchnou, zvaž je!“
Své ženě věnuje plachý pohled,
dotýkajíc se drsné látky
Vyřizuje pozdravy vlny…
Tak pokračuje jejich spolupráce
znovu, dokud nepřijde klidná letní noc
Z jediného pohledu muž rozumí své ženě,
jak se obává víření
severního otevřeného moře, když je sama
„Tak uklidněte vody zítřka, víly“, utírá si slzy
Někdo se učí jazyk ostrova,
slova by byla příliš moc a věty nejsou potřeba.
Muž vidí změny něžné mysli,
když svítá, odchází.
Doprovází ho letmý pohled a počasí je stále klidné
počasí je stále klidné


Tarja Turunen & Martin Kesici

Leaving you for me

(Martin)
I’m sitting here alone, what else could I have done?
I can’t regret ’cause I don’t even know what I did wrong
Freedom died with you
I’m searching for myself
Will I feel alive
What about me?

(Chorus)
Leaving you for me, (what about us)
Try to understand
That I’m only leaving you for me
(Are you trying to hurt me?)
Demons in my head
They won’t let go

{Tarja}

Hiding from the truth
His strange been trough his thoughts
I can’t let go exploring every corner of his soul
Life has to go on
You’ll still find your way
I wanna feel alive
(What about us)

{Chorus}

Leaving you for me (what about us)
Try to understand
That I’m only leaving you for me
(Are you trying to hurt me?)
Demons in my head
They won’t let go

{Martin}: I’ve locked the door
{Tarja}Deep inside
{Martin&Tarja}: Different memories
{Tarja}: I’ve lock the door, deep inside,different stories…
{Martin talking}: Sitting here alone, what else could I do?
Can’t regret ’cause I don’t even know where it went wrong.
Freedom died with you! What about you? What about me?

{Chorus}
Leaving you for me (what about us?)
Try to understand
That I’m only leaving you for me
(Are you trying to hurt me?)
Demons in my head
They won’t let go

Leaving you for me (Tarja: Leaving you for me…)
(what about us)
Try to understand (Martin: Try to understand…)
That I’m only leaving you for me
(Are you trying to hurt me?)
Demons in my head
They won’t let go

{Tarja}: Ooooooh…

{Martin}: Are you trying to hurt me?

Opouštět Tě pro sebe

(Martin)
Sedím tu sám, co jiného jsem mohl dělat?
Nemůžu litovat věcí, ani nevím co jsem udělal špatně
Svoboda zemřela s Tebou
Pátrám po sobě samém
Budu se cítit naživu
A co já?

Ref.: Opouštět Tě pro sebe (a co my)
Zkus pochopit/rozumět
Že Tě jen opouštím pro sebe
(Zkoušíš mi ublížit?)
Démoni v mé hlavě
Nebudou chtít odejít

(Tarja)
Ukryvající se před pravdou
Jeho neobyčejnost šla skrze jeho myšlenky
Nemůžu zkoumat každé zákoutí jeho duše
Život musí jít dál
Ty najdeš svoji cestu
Chci se cítit živá
(A co my)

(Sbor)

Ref.: Opouštět Tě pro sebe…

(Martin): Zamčel jsem dveře
(Tarja): Hluboko uvnitř
(Martin, Tarja): Rozdílné vzpomínky
(Tarja): Zamčela jsem dveře, hluboko uvnitř, rozdílné příběhy…
(Martin říká): Sedím tu sám, co jiného jsem mohl dělat ?
Nemůžu litovat věcí, ani nevím kde se to pokazilo
Svoboda zemřela s Tebou. A co ty ? A co já ?

(Sbor)

Ref.: Opouštět Tě pro sebe…
a: Opouštět Tě pro sebe (Tarja> a-//-)
(A co my)
b: Zkus pochopit/rozumět (Martin> b-//-)
Že Tě jen opouštím pro sebe
(Zkoušíš mi ublížit ?)
Démoni v mé hlavě
Nebudou chtít odejít

(Tarja): Ooooooh….
(Martin): Zkoušíš mi ublížit?


Tired of being alone

Once, you dreamed of me, twice
you wished that i’d pull you out
you chose your life, and put me down
still you don’t understand

Tired of being alone
what you have dreamed
is not what I am
so far

Let me be the one
please understand me
how I am
but I don’t want, to walk alone
I need your hands to warm my soul

Tired of being alone
Tired of being alone
I will do my best
to become your love
I’ll try
to fill the emptyness
in our hearts
oh so tired of being alone
Tired of being alone
I want to feel, I need to fall in love with you
Tired of being alone

Unaven samotou

Jednou jsi o mě snila, dvakrát
žádala jsi, abych Tě vytáhl ven
Vybrala jsi si svůj život a mě jsi dala dolů
Stále nerozumíš

Unavený ze samoty
Co jsi snila?
Nevím, kdo jsem
doposud,
dovol mi být člověkem
pochop mě prosím
proč jsem?
Ale já nechci chodit sám
potřebuji ruce pro mou rozpálenou duši

Unavený ze samoty
Unavený ze samoty
Udělám vše proto,
abych se stal Tvojí láskou
pokusím se
vyplnit prázdnotu
v našich srdcích
ach, tak unavený ze samoty

Unavený ze samoty
chci vnímat, potřebuji zamilovaně padat s Tebou
Unavený ze samoty


Heinillä Härkien (seno volů)

Here ‚twixt the ass and oxen mild,
Sleep, sleep, sleep, Thou little child.
Angels pure and white,
Guard thee through the night,
Hovering o’er the cradle of the God of Light.
Here, with the rose and lily bright
Angels pure and white,
Guard thee through the night,
Hovering o’er the cradle of the God of Light.
Here, ‚mid the shepherds‘ great delight
Angels pure and white,
Guard thee through the night,
Hovering o’er the cradle of the God of Light.
Zde osel a vůl v betlémě
Nevinné dítě spí
andělé průzrační a bílí
stráží Tě přes noc
vznášejíc se s kolébkou Božího světla
Zde s rozzářenými růžemi a liliemi
andělé průzrační a bílý
sráží Tě přes noc
vznášejíc se s kolébkou Božího světla
Tady, k velké radosti pastýřů
andělé průzrační a bílý
sráží Tě přes noc
vznášejíc se s kolébkou Božího světla

Maa on niin kaunis (Earth is so beautiful)

Glorious is the earth, glorious is God’s heaven
Beautiful is the soul’s pilgrim-walk
Through the fair realms on earth
We walk to the paradise with song
Era’s coming, era’s disappearing
Family following family’s time
Never silence the tone from heaven
In the soul’s joyful pilgrim-song
Angels they sang firstly to the fields’ shepherds
Fair from soul to soul it resound
Man delight you, the saviour has come
Peace on earth, the lord offered

Země je tak krásná

Nádherná je země, nádherné je nebe,
Překrásná je pouť duše životem
Krásnými říšemi na zemi,
kráčíme do ráje s písní
Věky přichází a věky mizí
Rodina kráčí za rodem
Nikdy neutichá hlas z nebe
V radostném zpěvu duše
Andělé nejprve pěli pastýřům
Od člověka k člověku se to šířilo
Muž vás uchvátí, spasitel přišel
Mír na zemi Pán nabídnul


Wisdom Of Wind

Blue skies, rivers of gold
Bring to my heart
The stories of old
I remember the way to begin
Lead by all my grace
And a brave hand of peace
The air will lift us, our hearts a gift as
We feel the repase
The breaking of dawn
I see the wind and the breeze
Will carry us home,
Joining us all in unified love
The sweetness of peace
More precious than gold,
The tender compassion
That gives elation as we behold
Break of dawn is coming,
With wisdom, wind and breeze,
Touching on the seas
So here in our hearts
lay way to our home
Where all find comfort,
Blue skies, rivers of gold
The sweetness of peace
More precious than gold,
The tender compassion
That gives elation as we behold
Break of dawn is coming,
With wisdom, wind and breeze,
Touching on the seas
So here in our hearts
lay way to our home
Where all find comfort,
Blue skies, rivers of pure gold

Moudrost větru

Modré oblohy, řeky zlata
Přináší mému srdci
Příběhy starých
Vzpomínám si na způsob jak začít
Být v čele vší mou laskavostí
A statečnou rukou míru
Vzduch nás pozvedne, naše srdce nás obdaří
Jako cítíme…
Rozbíjení úsvitu
Vidím, že vítr a vánek
Nás vezmou domů,
Spojující nás všechny v jednotné lásce
Sladkost míru,
Vzácnější než zlato,
Něžný soucit
Který dává radost jakou spatříme
Zlom úsvitu přichází,
S moudrostí, větrem a vánkem,
Dotýkající se moří
Takže tady v našich srdcích
Ležela cesta k našemu domovu
Kde všichni najdou pohodlí,
Modré oblohy, řeky zlata
Sladkost míru,
Vzácnější než zlato,
Něžný soucit
Který dává radost jakou spatříme
Zlom úsvitu přichází,
S moudrostí, větrem a vánkem,
Dotýkající se moří
Takže tady v našich srdcích
Ležela cesta k našemu domovu
Kde všichni najdou pohodlí
Modré oblohy, řeky čistého zlata


Enough

Ego selfish Prima Donna
Dancing in your poisoned cage
Thinking that your consciences clearer
If you drink your dreams away
Feed your anger to the devil
In yourself built wishing well
Take a swim in muddy waters
All the dirt will leave a trail
Had enough symphonies of sorrow
The beast of prey a breath away
Masterpiece of treachery
Built a wall and made me crumble
Just because I am in love
Don’t you cry now look at all the
Dolls and toys that you have got
Smash the mirror of perversion
With the dagger that you made
Mirror, mirror, is there someone
who can make your day today?
Had enough symphonies of sorrow
The beast of prey a breath away
Had enough symphonies of sorrow
The beast of prey a breath away
Masterpiece of treachery
Kept my thoughts buried in a box
With each shot I still kept it locked
You drew a play written with my blood
Went ahead just to feed the lot
Had enough symphonies of sorrow
The beast of prey a breath away
Had enough symphonies of agony
The beast of prey a breath away
Masterpiece of treachery

Dost

Ego sobecké primadonny
Tančící v tvé otrávené kleci
Myslící, že tvé svědomí je čistčí
Pokud odplaví tvé sny
Nakrm svým hněvem Ďábla
Buduješ v sobě přání dobra
Odpluj v blátivých vodách
Veškerá špína zanechává stopy
Mám dost zármutčivých symfonií
Šelma nechala být kořist ???
Mistrovský kus zrady
Vystavěli zeď a rozložili mě
Jen proto, že jsem zamilovaná
Neplač nyní, podívej se na to vše
Panenky a hračky, které jsi měl
Rozbij to zrcadlo zvrácenosti
Dýkou, kterou jsi vyrobil
Zrcadlo, zrcadlo, je tam někdo
Kdo může vytvořit tvůj dnešní den?
Mám dost zármutčivých symfonií
Šelma nechala být kořist ???
Mám dost zármutčivých symfonií
Šelma nechala být kořist ???
Mistrovský kus zrady
Nech mé myšlenky pochováné v truhle
S každým výstřelem ji stále nechám uzavřenou
Nakreslil jsi hru psanou mou krví
Přejdi to a nepřikrmuj to ???
Mám dost zármutčivých symfonií
Šelma nechala být kořist ???
Mám dost zármutčivých symfonií
Šelma nechala být kořist ???
Mistrovský kus zrady


The Crying Moon

Take all your black arrows
they can not harm no more
take all your black arrows
they can not harm no more
fantasies locked up
in your dungeon
take all your black arrows
they can not harm no more

The universe is watching her
an evil curse lies on her heart
a chariot, pulled by crows
trying to tear her hope apart.
Confined in sin

Chorus:
I can hear the moon is crying
as it spells out your name
(spells out your name)
all the stars are up there sighing
saying you come back again

Behind the darkest lullaby
they kept their wishes hidden well
the moon had tied a secret bond
where they could be one again
Confined in sin

Chorus

Love, stronger than hatred,
stronger than anyone
her heart is gone
take all your black arrows
they can not harm no more
Take all your black arrows
they can not harm no more

Plačící měsíc

Vezmi všechny své černé šípy
nemohou zranit víc
Vezmi všechny své černé šípy
nemohou zranit víc
uzamčené přízraky
ve Tvém vězení
Vezmi všechny své černé šípy
nemohou zranit víc

Svět ji sledoval
zlé prokletí leží v jejím srdci
Kočár, tažený vranami
se pokouší rozervat její naději
uzavřenou v hříchu

Refrén:
Slyším plakat měsíc
jako by hláskoval Tvé jméno
(hláskoval Tvé jméno)
všechny hvězdy si tam povzdechnou
říkají, že se zase vrátíš.

Za nejtemnější ukolébavkou
udržovali jejich přání dobře skrytá
měsíc ukrýval tajné úmluvy
kde by mohli být opět jedním
uzavřeni v hříchu.

Refrén

Láska, silnější než nenávist
její srdce zmizelo
Vezmi všechny své černé šípy
nemohou zranit víc
Vezmi všechny své černé šípy
nemohou zranit víc